ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา แก้วช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:52  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา แก้วช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:47  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางทับทิม ญาณะนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:46  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:45  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรางวัลพระพฤหัสบดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:44  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระพฤหัสบดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:43  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา แก้วช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:30  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางยุวเรศ ราชานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,18:29  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.1-3)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:12  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.1-3)
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา แก้วช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:12  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..