รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสามหมอวิทยา
เลขที่ 44 หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ   ตำบลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044109917
Email : Sammorwittaya2527@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :