สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์   ตัวอักษร  “ส.ว.”  ล้อมรอบด้วยวงกลม 3 วง  ยอดบนเป็นคบเพลิง  ที่เปล่งรัศมีด้านละ 9 แฉก 

 
 สีประจำโรงเรียน    “แสด-ขาว” 
แสด  หมายถึง  เกียรติยศกล้าหาญ
ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  จริงใจ