ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.1-3)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราพร ครองตน
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:11   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.1-3)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุญญิศา ชาวสำราญ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:11   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.1-3)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุชาดา ยิ่งโชค
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:10   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.4-6)
ชื่อนักเรียน : นางสาวสิดาพร ไชยศรีฮาด
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:06   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.4-6)
ชื่อนักเรียน : นางสาวนรารัตน์ หลาวเหล็ก
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:05   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.4-6)
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัญชลีพร ดวงตา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:04   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ เดี่ยว ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชินกร ดวงมาลี
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,17:00   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขัน English Quiz ม. 4-6 (ห้องปกติ)
ชื่อนักเรียน : นางสาวธันธิชา ผลสง่า
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,16:57   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขัน English Quiz ม. 4-6 (ห้องปกติ)
ชื่อนักเรียน : นางสาวศรัญญา ลิออนรัมย์
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,16:57   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. ต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุรพงษ์ จำกัด
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,16:53   อ่าน 44 ครั้ง