ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร 1
ข้อสอบ กลางภาค 2.63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.55 KB 8125
test RAR Archive ขนาดไฟล์ 955.38 KB 93519
เพลงมาร์ชสามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.57 KB 93655
คำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.88 KB 93658
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 93695
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 93675
แผ่นพับ โครงงานสามหมอ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 93673
ข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 93683
ตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 817.12 KB 93675
หนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 93667
โครงงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 93960