ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปาริชาติ ครองสำราญ (แป๋ว)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 2
อีเมล์ : parichartk.slt@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Smart Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : General Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 87/442 หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ หมู่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2559,23:59 น.   หมายเลขไอพี : 101.109.55.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล