ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/03/2019
ปรับปรุง 17/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 1415469
Page Views 1907503
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 889104
2 โรงเรียนสามหมอวิทยา ศรีสำราญ คอนสวรรค์ 044-056-000
3 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โนนคูณ คอนสาร 0448-10613
4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ละหาน จัตุรัส 044-890559
5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น บ้านแท่น
6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก เทพสถิต 044857108
7 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ 044-056708
8 โรงเรียนชีลองวิทยา ชีลอง เมืองชัยภูมิ 835814
9 โรงเรียนภูพระวิทยาคม นาเสียว เมืองชัยภูมิ 044810436
10 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ 044-899115
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044-811162
12 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ 044882100