ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนสามหมอวิทยา (อ่าน 53) 09 ม.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ณ 25 ธ.ค.60 (อ่าน 75) 27 ธ.ค. 60
สูตรคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 116) 04 ต.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน นายดนุพล ดวงวิญญาน (อ่าน 144) 28 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน นายยุทธนา ทาท่าหว้า (อ่าน 156) 16 มิ.ย. 60
เค้าโครงงานวิจัย 1.60 (อ่าน 160) 17 พ.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน นางสาวประภัสรา ประยูรหาญ (อ่าน 192) 06 ม.ค. 60
แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 H (อ่าน 2311) 23 พ.ค. 59
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 829) 27 มี.ค. 57