ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566
18-19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสามหมอวิทยาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1 - ม.6 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนมความพร้อม  ในการเข้าศึกษาที่โรงเรียนสามหมอวิทยา และสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตลอดจน สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด  การปฎิบัติตามกฎจราจร  และมีพระวิทยากร  คือพระอาจารย์ จารุวัฒน์ จากวัดชัยภูมิวนาราม  เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียน  
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,21:14   อ่าน 66 ครั้ง