ภาพกิจกรรม
มอบตัวรายงานตัวม.๑และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
1เมษายน 2566 โรงเรียนสามหมอวิทยา รับมอบตัวรายงานตัว ม. 1 ปีการศึกษา 2566 และ 2 เมษายน 2566 รับมอบตัวรายงานตัวนักเรียน ม.4 โดย มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชาหลัก ในระดับชั้นม.1 การสอบวัดวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักนักเรียนด้านความรู้พื้นฐาน สู่การนำไปต่อยอดพัฒนาต่อไป
โรงเรียนสามหมอวิทยา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566 ที่ให้ความไว้วางใจในการมอบบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสามหมอวิทยา #โรงเรียนดีใกล้บ้าน #โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,10:18   อ่าน 126 ครั้ง