ภาพกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ปี2566
               โรงเรียนสามหมอวิทยา  จัดนิทรรษการวิชาการ ร่วมกับ สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์  กำหนดจัดมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2565 ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)   
โดยโรงเรียนนำเสนอผลงานดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และ การแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566  
ผลการจักสานไม้ไผ่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค / ประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  จักสานที่เป็นผลงานฝีสือนักเรียนใยนรายวิชาการงานอาชีพ 
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,11:50   อ่าน 49 ครั้ง