ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่  ๑๙ -๒๐  มกราคม  ๒๕๖๖  กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสามหมอวิทยา  กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามหมอวิทยา 
โรงเรียนสามหมอวิทยา   โดยมี ลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 110 นาย และ วิทยากร จำนวน 15 นาย โดยในการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้  ทักษะ วินัย และ ผ่านการประเมินการสอบวิชาพิเศษ  ประกอบด้วย วิชาการจัดการค่าย  วิชาเดินทางไกล  ฐานผฐญภัย  การใช้เข็มทิศ   สูทกรรม และนันทนาการ  ซึ่งประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการดำรงอยู่ในสังคมได้อป็นอย่างดี  


โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,12:36   อ่าน 623 ครั้ง