ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ดร.นรา ตรีธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา และ นายสุภิเดช ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง ๔ฝ่่าย ได้รายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองทราบ และ แจ้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในภาคเรียนนี้ หลังการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน และ ครูที่ปรึกษา ได้ประชุมชั้นเรียน เพื่อคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน เพื่อเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการให้คำแนะนำ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
**ก่อนการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในภาคเรียนที่ ๑ จำนวน 9 คน
***และ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดดับเขตพื้นที่ จำนวน 44 กิจกรรม
**** ในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี จึงขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมา มา ณ โอกาสนี้ค่ะ     
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,13:28   อ่าน 152 ครั้ง