ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การสอบ #ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยโรงเรียนสามหมอวิทยา ได้รับการประกาศให้เป็น "สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา" โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ จำนวน ๑๑๕ คน แบ่งเป็น ธรรมศึกษา ชั้นตรี(ประถมศึกษา) จำนวน ๓๙ คน และ ธรรมศึกษา ชัั้นตรี (มัยมศึกษา) จำนวน ๘๒ คน โดยได้รับความเมตตาจาก #พระครูปริยัติโพธิสาร เจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ และ #พระครูโอภาสธีรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ และ #เจ้าอธิการพิบูลย์ ปภากโร #เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ เมตตาเยี่ยมสนามสอบ เยี่ยมห้องสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ โดยมี ดร.นรา ตรีธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา และ #นายสุภิเดช ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมครู และ บุคลากรฯ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ โดยก่อนการสอบ.. พระครูโอกาสธีราวัตร รองเจ้าคIะอำเภอคอนสวรรค์ ได้อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,21:09   อ่าน 313 ครั้ง