ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2565
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนสามหมอวิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /2565  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา  โดยมี นายสว่าง นราพงษ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม  และมี นายนรา ตรีธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2566-2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  โรงเรียนสามหมอวิทยา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,14:25   อ่าน 206 ครั้ง