ภาพกิจกรรม
นิเทศกำกับติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
23 กันายน 2565  โรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับ การนิเทศ กำกับและติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (ชุดที่ 4)  ประกอบด้วย  ว่าที่ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ประธาน  นายถวิล มนตรี รองประธาน   นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ กรรมการ   นายปรีดา นิตยารส กรรมการ   นางจิโลบล เคาภูเขียว กรรมการฯ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน สามหมอวิทยา  

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2565,11:03   อ่าน 289 ครั้ง