ภาพกิจกรรม
ประเมิน วPA ครูสามหมอ
20 กันยายน 2565 โรงเรียนสามหมอวิทยา ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ( วPA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสายงานการสอน (ครู) โรงเรียนสามหมอวิทยา จำนวน 15 คน โดยมีนายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา เป็นประธาน และ คณะกรรมการประเเมินอีก กลุ่มสาระละ 2 คน เป็นกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมินได้นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ และ นำเสนอออนไลน์ โดยผู้ประเมินและผู้สอนใจสามารถ เข้าชมวีดิทัศน์ รายงาน วPA ครูสามหมอวิทยาได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนสามหมอวิทยา www.sammor.ac.th
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,13:17   อ่าน 520 ครั้ง