ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษา ปี2565
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสามหมอวิทยา ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565นักเรียน ม.1-3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ #พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อส.พช มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยมีนายทรงกลด หิรัญเกิด:ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยาและครูที่ปรึกษาม. ต้น
# และ ม. ปลาย (ม.4-6 )ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ #วิทยาลัยนวัตกรรมขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
โดยมีนายสุภิเดช ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา และครูที่ปรึกษา ม. ปลาย
*โดยในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองATK โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
อบต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:48   อ่าน 279 ครั้ง