ภาพกิจกรรม
กีฬาภายใน แสดขาวเกมส์ ครั้งที่ 36 ปี2565
ใการแข่งขันกีฬา  แสด-ขาวเกมส์  ครั้งที่ 36  ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม  2565ณ สนามกีฬา  โรงเรียนสามหมอวิทยา
.                 โดยประธานในพิธีเปิด คือ นายณัฐวุฒิ สอนนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ   และ มีนายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา กล่าวรายงาน 
           สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน  ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 36 ภายใต้ชื่อ “แสดขาวเกมส์”  ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน  เป็นการแข่งขันกีฬาภายใน  ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีสถานการณ์เริ่มดีขึ้น  ซึ่งโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งล่าสุดคือปีการศึกษา 2562 และในปีนี้ เป็นปีที่เด็กๆ ทุกคน รอคอย ให้มีการจัดการแข่งขัน  และกระผมขอรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน     1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
            2.  เพื่อเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน  มีความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ
            3.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป
           4.  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติแก่นักเรียน ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์  โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
          ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในแสด-ขาวเกมส์ครั้งนี้  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565   โดยมีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  1. กีฬาฟุตบอล  2.กีฬาฟุตซอล
3.กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม   4. วอลเลย์บอลชายหาด 5. เซปักตะกร้อ  6.กรีฑา  ประเภทลาน ประกอบด้วย ทุ่มน้ำหนัก  และขว้างจักร     และ 7 กรีฑาประเภทลู่ 
          โรงเรียน...ขอขอบคุณ  สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดการจัดการแข่งขัน               
          ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามหมอวิทยา  ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี  และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน  ที่ได้ร่วมมือส่งเสริม   สนับสนุนในการจัดการศึกษา  และการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,17:22   อ่าน 107 ครั้ง