ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา เป็นประธานในพิธี  โดยในปีนี้  นักเรียนจัดพานไหว้ครูโดยใช้ต้นยางนาเป็นหลักในการไหว้ครู และนักเรียนแต่ละห้องประดับตกแต่งพานไหว้ครู ตามความเหมาะสมและหลังจากไหว้ครูเสร็จ นักเรียนและครูก็ร่วมกันนำต้นยางนา จากพานไหว้ครูไปปลูกในโรงเรียนเพื่อ เป็นพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน และร่วมลดโรคร้อน  อีกทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกให้น่าอยู่ต่อไป 
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2565,18:10   อ่าน 509 ครั้ง