ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2565
12พ.ค.2565 โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรายงานการจัดการศึกษา  โดยนายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม   และคณะกรรมการบริหารได้ชี้แจงแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับนักเรียน และการให้บริการแก่ผู้ปกครอง   ในวาระการประชุม โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 โรงเรียนภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโรโรน่า 2019 โควิด19 อย่างเคร่งครัด 
 
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,14:58   อ่าน 88 ครั้ง