ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลพระพฤหัสบดี ปี2563
โรงเรียนสามหมอวิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ว่าที่ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา และ ครูจินตนา แก้วช่วย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามหมอวิทยา ได้รับ "รางวัลพระพฤหัสบดี" ปี 2563 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด พร้อมเงินรางวัล5,000บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ให้ไว้ณ วันที่ 16 มกราคม 2564)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,10:41   อ่าน 115 ครั้ง