ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมปฎิบัติการ IFTE ยกระดับคุณภาพผู้เรียน O-NET ม.6 ปี2563
     22 มกราคม 2564  โรงเรียนสามหมอวิทยา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบCPM Chaiyaphum Model  ตามโครงการ Innovation For Thai Education (ITFE)
นวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามหมอวิทยา  วันที่ 22 มกราคม 2564  เวลา 08.30-16.30 น.
      โดยประธานในพิธีเปิด คือ นายสมาน เวียงปฎิ  รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ  เรื่อง  การนำนวตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษายกใหม่ New Normal เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
      โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และครูผู้สอน 5 วิชาหลัก  เพื่อถอดบทเรียน และการนำนวตกรรมในการเรียนรู้  มาปรับปรุงการเรียนรู้สู่นวตกรรมในการจัดการศึกษา  
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,10:54   อ่าน 126 ครั้ง