ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สพม.30 สัญจร @สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์  แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามหมอิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.๓๐ สัญจร) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,10:34   อ่าน 121 ครั้ง