ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การดูแลสวนไผ่มงคล เฉลิมพระเกียรติ 21ส.ค.63
#วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ @ โรงเรียนสามหมอวิทยา ในชั่วโมงเศรษฐกิจพอเพียง/อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ลูกๆนักเรียนทั้ง ๒๑๙คน และคุณครู ๒๔ คนได้ลงพื้นที่ดูแลสวนไผ่มงคล ในคราวที่ปลูก “โครงการปลูกไผ่มงคล เฉลิมพระเกียรติ”ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  โดยผอ.เขตฯ :นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผอ.สพม.๓๐เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยภูมิ (คบจ.)   
เกือบ๑เดือน..ไผ่มงคลของพวกเราเติบโตยืนต้น ผลิใบเพิ่ม..เติมความสูงของต้นประมาณ 15-20 ซม. นับเป็นความภูมิใจของพวกเราชาวสามหมอวิทยาในการสืบสาน รักษาและต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..


โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,11:10   อ่าน 233 ครั้ง