ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โดรงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
          29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   บ้านพักเด็กและจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
จัด“โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”แก่นักเรียนชั้นม.4-6 ร.ร.สามหมอวิทยา  โดย..นายอนันธนวิชญ์  อนุศาสนัน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยมีว่าที่ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และ นายทรงศิริ นราพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   หลังการอบรมคณะวิทยากร และนักเรียนจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร/ปลูกต้นไม้ ณ แปลงสวนครัวศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามหมอวิทยา   เพื่อปลูกจิตสำนึกในใจเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป


โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,10:41   อ่าน 41 ครั้ง