ภาพกิจกรรม
"กระบอกบุญจิตอาสา" เพื่อช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกน้ำท่วมหนัก
วันที่ 20กันยายน 2562 โรงเรียนสามมอวิทยา นำโดย ว่ที่ร้อยเอกจีระศักดี แต่งผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา พร้อมสภนักเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมบริจาคใน "กระบอดบุญอาล" พื่อชวยหลือจังหวัอุบลราชรณีที่ถูกน้ำท่วมหนัก โคยสภาชักเรียน
โรงเรียนสามหมอวิทยา ได้นำเงินบริจาคจำนวน 4358บาทมอบให้นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค
โดยมีนายทรงศิริ นราพงษ์นายกองค์การบริหาส่วนตำบลศรีสำราญ ผู้บริหารถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
ร่วมรับมอบ และได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวน 2295บาท รวมงินบริจาคทั้งสิ้น 6653บาท
ในการนี้ท่านนายอำภอดอนสวรรค์ได้ให้โอวาทแก่สภานักเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา
เรื่องจิตอาสา ความรัสมัคคี และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2562,15:42   อ่าน 216 ครั้ง