ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันครู 2561
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ข้าราชการ ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 62ประจำปี 2561  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา 
* ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียน รับเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  และ นางดาหวัน อุดมทรัพย์  รับเกียรติบัตร ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเดีเด่น ปี2561  
*ครูและบุคลากรโรงเรียนสามหมอวิทยา และนำผ้าป่าพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ยอดบริจาค 10,444 บาท     และเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.30
โดยมี  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าป่า 

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,22:07   อ่าน 111 ครั้ง