ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2560
1 ธันวาคม 2560  กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสามหมอวิทยา ได้จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เพื่อฝึกประสบการณ์และรับการสอบวิชาพิเศษ   และประเมินกิจกรรมการอยูค่ายพักแรม  โดยมีลูกเสือและเนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  ชั้น ม.1-3  ร่วมกิจกรรม 
            ในพิธีรอบกองไฟ คืนวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ   ท่านผู้นำ  ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมชมการแสดงในพิธีรอบกองไฟ  บรรยากาศเป็นไปอยางสนุกสนาน โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,21:46   อ่าน 494 ครั้ง