ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิชราวุธ 25 พฤศจิกายน 2560
 ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นวันวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก  พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ หลากหลายด้าน ทั้งด้านคมนาคม การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี และที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็ก คือ พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง ในหมู่บ้านหรือชุมชนตนเองได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ 

            กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสามหมอวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันวชิราวุธ  วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  เเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
             โดย ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา ได้นำผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 22 คน และ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋ จำนวน 151 นาย ประกอบพิธีถวายราชดุดี  และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน  

 

โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,20:28   อ่าน 239 ครั้ง