ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เกี่ยวข้าวเพื่อสานต่อวิถีพอเพียง 2560
10 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนสามหมอวิทยาจัดกิจกรรม "เกี่ยวข้าวเพื่อสานต่อวิถีพอเพียง" ปีการศึกษา 2560 ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนสามหมอวิทยา  นำโดย ว่าที่ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ลงแขกเกี่ยวข้าว  เพื่อความรักและสามัคคี  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำนา  และเก็บเกี่ยวผลผลิต  บรรยากาศในการดำเนินการเกี่ยวข้าว เป็นไปแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันและช่วยเหลือกันและกัน  แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,21:18   อ่าน 268 ครั้ง