ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วางดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ตัวแทน สพม.30 เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฮียงเหนือปีการศึกษา2560
วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนสาหมมอวิทยา  ประเภท ข ได้เป็นตัวแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุุ่งระดับภาค  ที่จังหวัดขอนแก่น ในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560  ซึ่งการฝึกซ่้อมอย่างหนักของนักเรียนตั้งแต่เปิดเทอม  โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  เป็นเงินเริ่มต้นจำนวน30,000 บาท และจากการระดมเงินสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่ง  จากครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา อีกส่วนหนึ่ง    อีกทั้งยังมีการระดมสรรพกำลัังต่างๆ อาทิ การจำหน่ายเสื้อ SW Band   เพื่อจำหน่ายในการจัดหาเงินงบประมาณ ในการเข้าค่ายฝึกซ้อม  ซึ่งผลของการอดทน มุ่งมั่น ในการฝึกซ้่อม  ทำให้พวกเรามีความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จ ครั้งนี้ 
ขอขอบคุณในทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จค่ะ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2560,22:09   อ่าน 505 ครั้ง