ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา นำครู และนักเรียน ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล  วานพานพุ่ง เปิดกรวยธูปเทียนแพ  และลงนามพวถายพระพร  ท่านผู้อำนวยการได้นำอ่านบทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิาถ ในรัชกาลที่9  วันนี้ยังเป็นวันสำคัญคือเป็นวันแม่แห่งชาติ  ถึงแม้ปีนี้..โรงเรียนจะไม่ได้จัดกิจกรรม เชิญแม่มาร่วมพิธี แต่ โรงเรียนก็ปลูกฝังให้นักเรียนได้มี โอกาสทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   และในภาคบ่าย   ครูและนักเรียนก็ร่วมกันทำความดีจิตอาสา  ดูแล สวนป่า ต้นสักทอง   บริเวณแปลงสวนป่าเศณษฐกิจพอเพียงหลังโรงเรียน  
        ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวยการโรงวเรียน พร้อมคณะครูร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  ในช่วงเช้าและ ช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ 
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,20:51   อ่าน 320 ครั้ง