ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน 1.2561 (21พ.ค.61) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 182.5 KB 0
test2 Word Document ขนาดไฟล์ 455 KB 2
test1 Word Document ขนาดไฟล์ 803.72 KB 2
แบบบันทึกโฮมรูมสามหมอ 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 3
คู่มือนักเรียน สามหมอ61 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 4
id Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 3
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 6
ปกคู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 831 KB 7
เอกสารรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.46 KB 3
nt Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.87 KB 4
พรบ.คอม 60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 7
คู่มือ นร.61 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 7
ลิงค์ คำอธิบายรายวิชา 17
วิจัย ดนุพล Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 4
sar ZIP Archive ขนาดไฟล์ 375.78 KB 9
คอม กลางภาค 2.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 6
คอม ปลายภาค 2.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 387.26 KB 5
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 30.78 KB 7
logo 123 JPEG Image ขนาดไฟล์ 66.63 KB 8
logo RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.8 KB 7
ใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 24
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 23
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 26
บัตร Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 23
user ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 22
กำหนดการสอน ครูปริญญา RAR Archive ขนาดไฟล์ 266.25 KB 34
logo sammor JPEG Image ขนาดไฟล์ 42.71 KB 38
วิจัยคอม Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 580
เกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 727
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 457.81 KB 50
sammor medel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 831.42 KB 92
พิกัด รร Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 188
คู่มือประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 154
เทคนิคการทำข้อสอบ O-net 234
ipassport2school ZIP Archive ขนาดไฟล์ 105.51 KB 234
JPEG Image ขนาดไฟล์ 397 BYTE 227
224
จดหมายข่าวสามหมอ ฉบับเม.ย.-พ.ค.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 479
รายงานอบรมวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 871
หนังสือรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 30863
เอกสารสัมมนา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 258
เอกสารการต่อโดเมนเนม .ac.th Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 216
โครงการพัฒนาคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.95 KB 883
ราคาคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 474
ข้อมูลนักเรีรยน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.93 KB 496
แบบเช็คกิจกรรมเช้า/เย็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246 KB 362
เกียรติบัตร นร.ทำความดีเก็บของได้ Word Document ขนาดไฟล์ 973.72 KB 324
วันเกิดครูสามหมอ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.83 KB 417
สารสนเทศ ครูเข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับสถาบัน ปี 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 306
สารสนเทศ ครูเข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับสถาบัน ปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 332
โลโก้สามหมอ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 291
หลักสูตรโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.97 MB 350
las52 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 300
หนังสือเลือกใช้ ปี 54(หลักสูตรเก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.86 KB 341
คะแนนO-Net ม.3 ปีการศึกษา 2553(นักเรียนรายบุคคล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.5 KB 614
ไฟล์คำนวณยกระดับ4% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 824.5 KB 365
คะแนนO-Net ม.3 ปีการศึกษา 2553(ตามสาระ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.9 KB 368
โปรแกรมฝ่ายกิจการนักเรียน 430