ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 30.78 KB 2
logo 123 JPEG Image ขนาดไฟล์ 66.63 KB 2
logo RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.8 KB 1
ข้อมูลครูดนุพล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 13
ใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 17
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 18
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 22
บัตร Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 19
user ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 18
กำหนดการสอน ครูปริญญา RAR Archive ขนาดไฟล์ 266.25 KB 25
logo sammor JPEG Image ขนาดไฟล์ 42.71 KB 32
วิจัยคอม Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 574
เกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 594
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 457.81 KB 45
sammor medel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 831.42 KB 89
โครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่ม โรงเรียนสามหมอวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 553.91 KB 124
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนสามหมอวิทยา ปีการศึกษา 2556-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.06 KB 91
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนสามหมอวิทยา ปีการศึกษา 2556-2557 98
พิกัด รร Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 183
คู่มือประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 148
รายละเอียดโอนเงินตกเบิก จ่ายพร้อมเงินเดือนใหญ่ เดือนมีนาคม 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 421.9 KB 473
เทคนิคการทำข้อสอบ O-net 230
สลิปเงินเดือน พ.ย.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 276
ipassport2school ZIP Archive ขนาดไฟล์ 105.51 KB 230
ตารางเวร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23 KB 556
JPEG Image ขนาดไฟล์ 397 BYTE 224
221
รูป RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.05 KB 205
เอก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 238
ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 164.75 KB 225
จดหมายข่าวสามหมอ ฉบับเม.ย.-พ.ค.55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 473
หมายเลขโทรศัพท์ครู 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.9 KB 814
รายงานอบรมวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 868
หนังสือรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 30853
เอกสารสัมมนา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 253
เอกสารการต่อโดเมนเนม .ac.th Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 213
โครงการพัฒนาคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.95 KB 877
รูป ผอ.. JPEG Image ขนาดไฟล์ 236.13 KB 248
รูป ผอ JPEG Image ขนาดไฟล์ 283.29 KB 237
ราคาคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 470
ข้อมูลนักเรีรยน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.93 KB 492
แบบเช็คกิจกรรมเช้า/เย็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246 KB 359
เกียรติบัตร นร.ทำความดีเก็บของได้ Word Document ขนาดไฟล์ 973.72 KB 315
วันเกิดครูสามหมอ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.83 KB 412
สารสนเทศ ครูเข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับสถาบัน ปี 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 301
สารสนเทศ ครูเข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับสถาบัน ปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 328
โลโก้สามหมอ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 286
หลักสูตรโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.97 MB 344
las52 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 296
หนังสือเลือกใช้ ปี 54(หลักสูตรเก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.86 KB 334
คะแนนO-Net ม.3 ปีการศึกษา 2553(นักเรียนรายบุคคล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.5 KB 609
ไฟล์คำนวณยกระดับ4% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 824.5 KB 360
คะแนนO-Net ม.3 ปีการศึกษา 2553(ตามสาระ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.9 KB 361
โปรแกรมฝ่ายกิจการนักเรียน 426