งานประกันคุณภาพการศึกษา
sar สถานศึกษา2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.81 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. สอบ4ปี2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.9 KB