ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เนื้อเพลงโรงเรียน 5 เพลง
มาร์ชสามหมอ

เด่นใดนามสามหมอวิทยา
แหล่งศึกษาปวงประชาร่วมใจ
ไม่ย่อท้อพากเพียรเรียนไป
รักเกียรติไว้ในใจพวกเรา
เลือดสีเรา  แสดขาวเรารัก
สัญลักณ์ประจักษ์คบเพลิง
ส่องชีวาปัญญาร่าเริง
มั่นเพลิงสมนามสามหมอ
ส.ว. สามหมอวิทยา 
ใจแกร่งกล้ากีฬาใด ใด
ศักดิ็ศรี เรามีวินัย
รู้กว้างไกล  ในด้านศึกษา
หมั่นมานะ  ปัญญาญะเกริกไกร 
สุขสดใสมั่นใจ ส.ว.
ชื่อสามหมอ   สามหมอวิทยา 
สมสง่า  ปัญญาปราชญ์เอย..Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.53 KB