ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์   ตัวอักษร  ส.ว.  ล้อมรอบด้วยวงกลม
3 วง   ยอดบนเป็นคบเพลิง  ที่เปล่งรัศมีด้านละ 9 แฉก   

สีประจำโรงเรียน    แสด-ขาว  (แสดหมายถึงเกียรติยศกล้าหาญ,ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์  จริงใจ)