ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครู
เผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสามหมอวิทยา
ผู้ประเมิน  นายจเร  แก้วช่วย  ตำเหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.37 KB
เผยแพร่ผลงานครูเอกชน อุดมวงค์

เอกสารปรกอบการเรียน เรื่อง ดิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.07 KB
เผยแพร่ผลงานครูดนุพล ดวงวิญญาน
E-BOOK
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB