ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 63 ถึง 19 มิ.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปี2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 มิ.ย.63
14 พ.ค. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 1 ก.ค.2563 เปิดเรียน 1/2563