ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประณัษ์ญาข์ สางชัยภูมิ (โอ๋)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 28
อีเมล์ : jaaoe_moji_ya@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอกชน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 216/6 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2559,19:17 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.239.78


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล